GeoPackage (GPKG) czyli alternatywa dla Shapefiles (SHP)

Impulsem do stworzenia tego wpisu, jako pierwszego z działu Baza wiedzy QGIS, było wprowadzenie formatu GeoPackage (.gpkg) jako domyślnego formatu zapisu w programie QGIS (począwszy od wersji 3.0). Zauważyłam również, że w Polsce standard ten jest jeszcze mało znany, a mam nie dające się niczym odeprzeć wrażenie, że w końcu zastąpi stary, dobrze znany, ale posiadający wiele ograniczeń format Shapefiles (.shp). Jeśli jeszcze nie spotkałeś się z formatem GeoPackage, to postaram się tutaj go przybliżyć i pokazać w jaki sposób pracuje się z nim w QGIS.

GeoPackage w QGIS (animacja)

Read More