Szkoła zaczęła się dwa miesiące temu, dlatego też postanowiłyśmy przyjrzeć się publicznym danym dotyczącym szkolnictwa, które udostępnia Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Na tapetę wzięłyśmy dwa zagadnienia: wybór obowiązkowego języka obcego przez uczniów wszystkich typów szkół w  Polsce (w kategorii dzieci lub młodzież) oraz poziom zdawalności matur z lat 2010-2017, w terminie majowym. Zapraszamy do lektury.

Języki obce w województwach – rok szkolny 2017/2018 r.

Dane do pobrania (uzyskane na podstawie danych GUS): CSV

Pierwsza propozycja wizualizacji przedstawia odsetek uczniów uczących się danego języka w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2017/2018 (stan na 30 września 2017 r.). Wyniki przedstawiłam w formie heatmapy i uporządkowałam malejąco ze względu na odsetek uczniów, którzy wybrali naukę języka angielskiego jako języka obowiązkowego. W kolejnej części wykresu możemy zobaczyć odsetek uczniów decydujących się na naukę języka niemieckiego, i dalej – pozostałe języki. Całość została podzielona na trzy części ze względu na znaczne różnice w prezentowanych wartościach, każda z części ma osobną legendę i skalę kolorystyczną.


Z powyższego wykresu możemy odczytać, poza oczywistym faktem dominacji języka angielskiego jako języka pierwszego wyboru we wszystkich województwach (66-75%), że w kilku z nich uczniowie relatywnie chętnie wybrali język rosyjski kosztem języka niemieckiego. Wspomniane województwa to: podlaskie (około 9% uczniów z obowiązkowym językiem rosyjskim), lubelskie (7%), czy mazowieckie (4%) lub świętokrzyskie (4%). W województwie lubuskim oraz zachodniopomorskim odsetek uczniów, którzy wybrali język angielski jako język obowiązkowy był najmniejszy (odpowiednio 66% i 68%), natomiast odsetek uczniów, którzy wybrali język niemiecki – największy (odpowiednio 32% i 30%). Może być to związane z położeniem geograficznym województwa względem państw sąsiadujących z Polską.

Wizualizację wykonałam w R, w pakiecie ggplot2. We wpisie z kategorii #bazaWiedzy w najbliższym czasie pokażę Wam jak zrobić wykres identyczny jak powyżej.

Dane zaczerpnięto ze strony Centrum Informatycznego Edukacji

Matura w latach 2010-2017 *

Dane do pobrania (źródło: GUS, CKE): GPKG, CSV

Zdawalność wśród kobiet i mężczyzn

Na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), pochodzących z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, powstały mapy pokazujące poziom zdawalności matury w Polsce w latach 2010-2017, w podziale na województwa. Wszystkie mapy opracowałam w programie QGIS 3.2.

Dane dotyczą egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju. Ciekawe jest, że na przestrzeni tych 8 maturalnych lat w zasadzie utrzymywała się proporcja pomiędzy kobietami, które stanowiły średnio 56% wszystkich podchodzących do egzaminu maturalnego, a mężczyznami, którzy stanowili średnio 44%. Podkreślić tutaj warto, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących ludności, w latach 2010-2017 w grupie wiekowej 18-19 lat kobiety stanowiły średnio 49%, natomiast mężczyźni 51%. Dane te zostały zobrazowane bardziej szczegółowo w ostatnim rozdziale tego wpisu.

Uwagę zwraca również rok 2013, w którym poziom zdawalności znacząco się obniżył. Do sporządzenia mapy wykorzystałam wykresy słupkowe oraz etykiety wielowierszowe.

 

Ranking województw

Ranking województw w zakresie zdawalności przedstawiłam przy pomocy wykresów kołowych i etykiet. Kilkupunktowe różnice w  przedstawianych wartościach spowodowały, że same wykresy kołowe nie dawały jasnego obrazu sytuacji, dlatego też wprowadziłam etykiety, dla których wielkość czcionki jest oparta na danych. Dzięki temu od razu w oczy rzuca się czołówka rankingu.

Na podium znajduje się województwo małopolskie (81%), na drugim miejscu województwo lubuskie (80%) i na 3 miejscu ex aequo województwo mazowieckie i województwo podlaskie (79%). Najsłabiej wypada województwo zachodniopomorskie (75%).

Ranking województw – średni poziom zdawalności egzaminu maturalnego w latach 2010-2017

Zastanawiacie się jak wygląda rywalizacja pomiędzy płciami? Mężczyźni z województwa lubuskiego mają świetny wynik (81%), natomiast z województwa podkarpackiego (76%) mocno ciągną w dół – aż 3 punkty procentowe dzielą ich od wyników osiągniętych przez kobiety z tego województwa (79%). Kobiety najlepszy wynik osiągają w województwie podlaskim (81%) i województwie małopolskim (81%), a najsłabszy w województwie zachodniopomorskim (75%).

Ranking województw z podziałem na płeć – średni poziom zdawalności egzaminu maturalnego w latach 2010-2017


Dane dotyczące granic województw pochodzą z Państwowego Rejestru Granic i Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju (źródło: GUGiK). Z uwagi na bardzo wysoką szczegółowość geometrii, do utworzenia stylu wykorzystałam generator geometrii i funkcje simplify() oraz smooth(). Położenie wykresów w rankingu płci jest oparte na danych – współrzędne x i y wykresów i etykiet przesunęłam o pewien wektor względem odpowiednich współrzędnych centroidu poligonu z granicą województwa.

Generator geometrii oraz funkcje smooth() i simplify()

Odsetek kobiet i mężczyzn wśród podchodzących do matury

Dane do pobrania: CSV.

Na poniższym wykresie (wykonanym w R  w pakiecie ggplot2), zaprezentowałam bardziej szczegółowo jak kształtuje się odsetek kobiet i mężczyzn wśród uczniów podchodzących do matury w latach 2010-2017 (szare słupki). Wartość nie ulega znaczącym zmianom w kolejnych latach i , jak zostało wspomniane w jednym z powyższych rozdziałów, kształtuje się na poziomie około 56% kobiet vs 44% mężczyzn. Co ciekawe, w populacji Polski w kategorii wiekowej 18-19 lat kobiety stanowią tylko około 49%, a mężczyźni około 51% (żółte słupki). Wartość ta również jest prawie stała na przestrzeni analizowanych 8 lat.

Dane zaczerpnięto ze strony GUS.

Odsetek kobiet i mężczyzn w latach 2010-2017: podchodzący do matury vs populacja Polski w wieku 18-19 lat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *