Impulsem do stworzenia tego wpisu, jako pierwszego z działu Baza wiedzy QGIS, było wprowadzenie formatu GeoPackage (.gpkg) jako domyślnego formatu zapisu w programie QGIS (począwszy od wersji 3.0). Zauważyłam również, że w Polsce standard ten jest jeszcze mało znany, a mam nie dające się niczym odeprzeć wrażenie, że w końcu zastąpi stary, dobrze znany, ale posiadający wiele ograniczeń format Shapefiles (.shp). Jeśli jeszcze nie spotkałeś się z formatem GeoPackage, to postaram się tutaj go przybliżyć i pokazać w jaki sposób pracuje się z nim w QGIS.

GeoPackage w QGIS (animacja)

GeoPackage - Standard OGC®

Logo GeoPackageGeoPackage jest standardem kodowania OGC® (Open Geospatial Consortium) - organizacji non-profit zrzeszającej organizacje branżowe, rządowe, akademickie, badawcze oraz organizacje non-profit zainteresowane wsparciem globalnej misji konsorcjum. Celem OGC® jest rozwój i upowszechnianie wolnych standardów w zakresie danych i usług geoprzestrzennych. 

Ze strony projektu GeoPackage można dowiedzieć się, że format jest kontenerem SQLite, czyli jednoplikową bazą danych SQLite z rozszerzeniem .gpkg . Format jest otwarty, oparty na standardach, niezależny od platformy, przenośny, kompaktowy, i służy przede wszystkim do przesyłania informacji geoprzestrzennych. Na liście wdrożeń oprócz QGIS znajdziesz m.in. GDAL, GeoServer, Python, R i wiele innych. Dodatkowo, kontener jest transakcyjny co oznacza, że RDBMS  (system zarządzania relacyjną bazą danych) gwarantuje, że wszystkie zmiany w danych są niepodzielne, spójne, izolowane i trwałe (ang. ACID - Atomic, Consistent, Isolated, Durable --> wikipedia) pomimo awarii programu, systemu operacyjnego lub zasilania.

GeoPackage może przechowywać tabele z podstawowymi typami geometrii: Geometry, Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon, GeomCollection.

Można w nim też przechowywać warstwy wektorowe, rastry o rożnej skali, kafle i rozszerzenia. Zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami zapraszam do lektury dokumentacji - OGC® GeoPackage Encoding Standard.

GeoPackage w QGIS...

Logo QGISUwaga: Drogi czytelniku, od dłuższego czasu pracuję w anglojęzycznej wersji QGIS, ponieważ znajomość angielskich nazw narzędzi ułatwia mi komunikację ze społecznością QGIS
na całym świecie (fora dyskusyjne, blogi, zgłaszanie błędów itd.). Dlatego też w animacjach i zrzutach ekranowych zobaczysz anglojęzyczną wersję QGIS. Mając jednak na uwadze, że możesz korzystać z polskojęzycznej wersji postanowiłam, że 
we wpisach będę posługiwać się polskimi nazwami narzędzi, a w nawiasie będę podawać ich angielskie odpowiedniki. 

Wyobraź sobie, że wszystkie wektorowe warstwy, które masz otwarte w projekcie QGIS możesz zapisać w jednym pliku i to niezależnie od typu geometrii, a QGIS (od wersji 3) wyposażony jest w narzędzie Pakietuj warstwy do GeoPackage (Package Layers), które taką operację wykonuje dla wielu warstw jednocześnie . Ograniczenia, które znasz z formatu Shapefiles nie istnieją m. in. długość nazw atrybutów nie ma ograniczenia do 10 znaków, a wielkość pliku nie jest ograniczona do 2 GB. Praca na warstwach z bazy .gpkg jest znacznie szybsza. GeoPackage daje też możliwość przechowywania warstw wektorowych o różnych typach geometrii, rastrów w różnych skalach, matryc kafli i rozszerzeń w tym samym, jednym pliku oraz możliwość tworzenia zapytań w języku SQL w DB Manager. Tak, to wszystko jest możliwe!

Zobacz jak to działa...

Poniżej pokazuję jak korzystać ze wspomnianego narzędzia Pakietuj warstwy do GeoPackage (Package Layers) dostępnego w menu Processing-->Narzędzia (Processing -->Processing Toolbox) w sekcji Baza Danych (Database) . Algorytm zapisuje do bazy gpkg wybrane warstwy wektorowe i robi to bardzo szybko. Opcjonalnie można zapisać warstwy w już istniejącym pliku gpkg. Kolejną świetną funkcjonalnością dostępną w Panelu Wyszukiwarki (Browser Panel) jest eksport do bazy danych gpkg metodą przeciągnij i upuść (drag&drop)  - w Panelu Warstw (Layers Panel) chwyć warstwę lub warstwy i przeciągnij je do pliku gpkg w Panelu Wyszukiwarki. Zobacz krótką animację przedstawiającą opisane narzędzia:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *