ŚCIEŻKI ROWEROWE W POLSCE

Dane do pobrania: CSVXLSX. Dane z granicami województw do pobrania ze strony GUGiK.

Nadeszły wakacje, a wraz z nimi pojawił nam się w głowach temat długości ścieżek rowerowych w Polsce. Dane pochodzą z GUS i w momencie publikacji wpisu są dostępne dla lat 2011-2016. Poniżej prezentujemy nasze pomysły na infografiki. Jeżeli macie inne ciekawe pomysły, to podzielcie się z nami na Facebooku lub Twitterze, oznaczając je tagami @AnalizaPG#AnalizaPoGodzinach#5oClockAnalysis oraz #[nazwa programu], który posłużył do wykonania analizy i wizualizacji.

1. Zmiany w latach 2011 – 2016

Dostępne dane GUS umożliwiają analizę zmian długości ścieżek rowerowych w kolejnych latach. Dysponujemy wartościami zarówno całkowitej długości ścieżek jak i przypadającymi na 10 tys. km2 i 10 tys. ludności.

Wykresy wykonane zostały w R przy pomocy pakietu ggplot2.

Do 2016 roku Małopolska, w której mieszkamy, na tle innych województw prezentowała się mało imponująco. Patrząc jednak na informacje zamieszczone na portalu malopolska.pl w najbliższych latach powinno to ulec poprawie, ponieważ realizowany jest projekt budowy tras rowerowych, który zakłada, że do 2020 roku rowerzyści będą mogli korzystać z prawie 1000 kilometrów ścieżek. Powinniśmy więc śledzić dane z kolejnych lat.

2. Podział ze względu na zarządzanie ścieżkami rowerowymi

Dane GUS pokazują nam również jaka część ścieżek rowerowych jest zarządzana przez władze gminy, powiatu czy województwa.

Na poniższej grafice możemy zobaczyć porównanie województw względem siebie. Wykonanie w R w pakiecie fmsb.


3. Mapa opracowana w QGIS – długość ścieżek rowerowych w 2016 roku i zarządzanie.

Długość ścieżek rowerowych przedstawiłam na mapie w dwojaki sposób.

Pierwszy z nich to kartogram opracowany na podstawie liczby kilometrów ścieżek rowerowych przypadających na 10 000 km2 w województwie. Do opracowania przyjęłam 7 klas podzielonych na równe przedziały.

Drugi sposób wizualizacji długości ścieżek rowerowych to okręgi, które widoczne są na mapie. Ponownie skorzystałam z Generatora Geometrii (Geometry Generator) i funkcji: make_circle i centroid. Środek okręgu znajduje się w centroidzie poligonu przedstawiającego obszar województwa, a obwód okręgu jest równy rzeczywistej długości ścieżek rowerowych ogółem dla województwa, oczywiście przedstawionej w skali mapy.
Ten sposób doskonale prezentuje ranking województw pod względem liczby kilometrów ścieżek rowerowych – widać od razu, że liderem jest województwo mazowieckie, tuż za nim znajduje się  województwo wielkopolskie, a na trzecim miejscu województwo pomorskie. Znakomicie widać tutaj także porównanie długości ścieżek rowerowych do wielkości województwa.

Zarządzanie ścieżkami rowerowymi przedstawiłam w formie kartodiagramu, z którego możemy wyczytać m.in. że największy udział w zarządzaniu ścieżkami mają gminy.

 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych (Dane wg dziedzin -> Transport i łączność -> Ścieżki rowerowe),  na wykresach zamieszczonych we wpisie wykorzystano dane pobrane 7 lipca 2018 roku


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *